Japanese Aces

Rank in Victories Ace Victories
1 Iwamoto, Tetsuzo 202
2 Sugita, Shoichi 120
3 Nishizawa, Hiroyoshi 86
4 Fukumoto, Shigeo 72
5 Sakai, Saburo 64
6 Shinohara, Hiromichi 58
7 Okumura, Takeo 54
7 Sasai, Junichi ‘Gamecock’ 54
8 Anabuki, Satoshi 51
8 Kuroe, Yasuhiko 51
9 Okabe, Kenji 50
10 Sakagawa, Toshio 49
11 Kanno, Naoshi 48
11 Ohara, Ryoji ‘Killer of Rabaul’ 48
12 Nakada, Yoshihiko 45
13 Fujita, Iyozoh 42
14 Kamito, Sumi 40
14 Komachi, Sadamu 40
14 Shimada, Kenji 40
15 Sasaki, Isamu 38
15 Tarui, Mitsuyoshi 38
16 Muto, Kaneyoshi 35
17 Ota, Toshio 34
18 Kashiide, Isamu 33
19 Anma, Katsumi 32
19 Kanai, Moritsugu 32
19 Sugino, Kazuo 32
19 Tanimizu, Takeo 32
20 Koga, Sada 31
21 Ishihara, Susumu 30
21 Jobo, Ryotaro 30
21 Takeuchi, Shogo 30
22 Aoyagi, Yutaka 28
22 Ishii, Shizuo 28
23 Akamatsu, Sadaaki 27
23 Shibata, Rikio 27
23 Sumino, Goichi 27
24 Hosono, Isamu 26
24 Kimura, Takaji 26
24 Miyamoto, Goro 26
24 Saito, Shogo 26
25 Furugori, Goro 25
25 Hanada, Tomio 25
25 Yoshiyama, Bunji 25
26 Haraguchi, Kichigoro 24
26 Kanjinami, Susumu 24
26 Ogiya, Nobuo 24
26 Saito, Chiyoji 24
27 Ishizuka, Tokuyasu 23
27 Kato, Shoji 23
28 Asano, Hitoshi 22
28 Hasegawa, Tomoari 22
28 Otsuka, Zenzaburo 22
28 Togo, Saburo 22
29 Iwahashi, Jyozo 21
29 Kira, Katsuaki 21
29 Matsui, Morio 21
29 Shiromoto, Naoharu 21
29 Hidaka, Yoshimi 20
30 Sudo, Tokuya 20
30 Sugio, Shigeo 20
31 Ishikawa, Kanshi 19
31 Kimura, Saburo 19
31 Nagano, Kiichi 19
31 Ofusa, Yojiro 19
31 Okano, Hiroshi 19
31 Ozaki, Nakakazu 19
31 Uto, Kazushi 19
31 Yamaguchi, Bunichi 19
32 Ishii, Takeo 18
32 Kato, Tateo 18
32 Matsuba, Akio 18
32 Nakase, Masayuki 18
32 Oki, Yoshio 18
32 Saito, Saburo 18
32 Shimizu, Kazuo 18
32 Wakamatsu, Yukiyoshi 18
33 Hanada, Mamoru 17
33 Honda, Minoru 17
33 Ito, Kiyoshi 17
33 Kamihara, Keishu 17
33 Masuyama, Masao 17
33 Suzuki, Shoichi 17
33 Takagaki, Haruo 17
33 Takamiya, Keiji 17
33 Tanaka, Kuniyoshi 17
34 Igarashi, Tomesaku 16
34 Inouye, Misao 16
34 Ito, Riichi 16
34 Kato, Kunimichi 16
34 Katsuki, Kiyomi 16
34 Kuroki, Tameyoshi 16
34 Matsunaga, Eitoku 16
34 Matsunaga, Hidenori 16
34 Miyano, Zenjiro 16
34 Motojima, Muneyoshi 16
34 Nakajima, Bunkichi 16
34 Nakakariya, Kunimori 16
34 Nakaya, Yoshiichi 16
34 Namai, Kiyoshi 16
34 Ogura, Mitsuo 16
34 Shiga, Masami 16
34 Shimokawa, Yukio 16
34 Takesuka, Toraichi 16
34 Watanabe, Hideo 16
34 Yajima, Yoshihiko 16
34 Yonaga, Hyoe 16
35 Hazawa, Iwataro 15
35 Koyae, Kotaro 15
35 Masuzawa, Masatoshi 15
35 Matsuura, Toshio 15
35 Minami, Yoshimi 15
35 Nakamichi, Wataru 15
35 Nakamura, Saburo 15
35 Nango, Shigeo 15
35 Ono, Megumu 15
35 Otake, Kyushiro 15
35 Sakai, Iwori 15
35 Seino, Eiji 15
35 Shiukawa, Shigeru 15
35 Suho, Motonari 15
35 Tanaka, Minpo 15
35 Yoshino, Satoshi 15
36 Endo, Masuaki 14
36 Hirohata, Tomio 14
36 Minami, Takaaki 14
36 Motomura, Koji 14
36 Mune, Noboru 14
36 Noguchi, Takashi 14
36 Okuda, Jiro 14
36 Onozaki, Hiroshi 14
36 Ozeki, Yukiharu 14
36 Shono, Tadashi 14
36 Takahashi, Kenichi 14
36 Taniguchi, Masao 14
36 Yamazaki, Ichirobei 14
36 Yoshida, Mototsuna 14
37 Hagiri, Matsuo 13
37 Handa, Watari 13
37 Ito, Fujitaro 13
37 Koga, Kiyoto 13
37 Koizumi, Fujikazu 13
37 Kondo, Masaichi 13
37 Kuroiwa, Toshio 13
37 Kurono, Shoji 13
37 Kuwabara, Yoshiro 13
37 Maeda, Hideo 13
37 Matsumura, Momoto 13
37 Miyazaki, Gitaro 13
37 Miyazaki, Isamu 13
37 Omori, Shigetaka 13
37 Shibagaki, Hiroshi 13
37 Shibayama, Sekizen 13
37 Shindo, Norio 13
37 Shirai, Nagao 13
37 Takahashi, Takeo 13
37 Uehara, Sadao 13
37 Yamamoto, Akira 13
37 Yamashita, Sahei 13
38 Eto, Toyoki 12
38 Hinoki, Yohei 12
38 Isozaki, Chitoshi 12
38 Iwase, Koichi 12
38 Kanamaru, Takeo 12
38 Kashimura, Kanichi 12
38 Kikuchi, Tetsuo 12
38 Miyabe, Hideo 12
38 Nishihara, Goro 12
38 Odaka, Noritsura 12
38 Sasakibara, Masao 12
38 Shimizu, Kiyoshi 12
38 Yamaguchi, Sadeo 12
38 Yoshimura, Keisaku 12
39 Fukuda, Tokuro 11
39 Fukudo, Sumio 11
39 Hidaka, Hatsuo 11
39 Hori, Mitsuo 11
39 Ichioka, Matao 11
39 Ishizawa, Koji 11
39 Iwai, Tsutomu 11
39 Kanabara, Daisuke 11
39 Kodaira, Yoshinao 11
39 Kodama, Takayori 11
39 Kokubun, Takeichi 11
39 Oishi, Yoshio 11
39 Sawada, Mitsugu 11
39 Sekiya, Kiyoshi 11
39 Shirahama, Yoshijiro 11
39 Shishimoto, Hironojo 11
39 Suzuki, Eisaku 11
39 Wajima, Yoshio 11
39 Yamamoto, Ichiro 11
39 Yamamoto, Tomezo 11
39 Yamashita, Koshiro 11
39 Yasui, Kozaburo 11
40 Abe, Kenichi 10
40 Aioi, Takahide 10
40 Asano, Jiro 10
40 Atake, Tomita 10
40 Banno, Takao 10
40 Hashiguchi, Yoshiro 10
40 Hattori, Kazuo 10
40 Ichikawa, Chuichi 10
40 Ishii, Isamu 10
40 Kagemitsu, Matsuo 10
40 Kanazawa, Nobuo 10
40 Kitahata, Saburo 10
40 Kobayashi, Hohei 10
40 Kobayashi, Taro 10
40 Kurosawa, Seiichi 10
40 Nagahama, Yoshikazu 10
40 Nomura, Akiyoshi 10
40 Sakano, Takao 10
40 Sasai, Tomokazu 10
40 Shigematsu, Yasuhiro 10
40 Shimamura, Miyoshi 10
40 Sugiyama, Teruo 10
40 Takahashi, Shigeru 10
40 Tanaka, Jiro 10
40 Tanaka, Shinsaku 10
40 Tsubone, Kosuke 10
40 Yasuda, Yoshito 10
40 Yoshida, Katsuyoshi 10
41 Fukui, Yoshio 9
41 Harada, Kaname 9
41 Hayashi, Takeomi 9
41 Higashiyama, Ichiro 9
41 Hirose, Yoshio 9
41 Ina, Akira 9
41 Ishida, Teigo 9
41 Izumi, Hideo 9
41 Kanda, Saji 9
41 Kani, Saiji 9
41 Kato, Katsue 9
41 Kato, Kenji 9
41 Kawahara, Kosuke 9
41 Kimura, Yutaka 9
41 Kono, Kensui 9
41 Kudo, Shigetoshi ‘King of the Night’ 9
41 Matsuda, Jiro 9
41 Matsuki, Susumu 9
41 Mochizuki, Isamu 9
41 Mori, Mitsugu 9
41 Morinio, Hideo 9
41 Nakamura, Yoshio 9
41 Nakazaki, Shigeru 9
41 Oda, Kiichi 9
41 Ogawa, Makoto 9
41 Okamoto, Juzo 9
41 Shimizu, Takeshi 9
41 Shirakawa, Toshihisa 9
41 Shirane, Ayao 9
41 Sueda, Toshiyuki 9
41 Suzuki, Kiyonobu 9
41 Takahashi, Katsutaro 9
41 Takiguchi, Hiroshi 9
41 Takiyama, Yamato 9
41 Tsunoda, Kazuo 9
41 Yamanaka, Tadao 9
41 Yoshizawa, Tokushiga 9
42 Ema, Yuichi 8
42 Endo, Yukio 8
42 Goto, Kurakazu 8
42 Hida, Hitoshi 8
42 Iizuka, Masao 8
42 Ito, Naoyuki 8
42 Iwaki, Yoshio 8
42 Kaneko, Tadashi 8
42 Kanemaru, Teizo 8
42 Kawamoto, Koki 8
42 Kimura, Sadamitsu 8
42 Magara, Koichi 8
42 Miyamaru, Masao 8
42 Moriura, Toyoo 8
42 Muranaka, Kazuo 8
42 Nakagawa, Kenji 8
42 Nango, Mochifumi 8
42 Nishioka, Shigetsune 8
42 Obara, Tsutae 8
42 Okubo, Misao 8
42 Ono, Satoru 8
42 Ono, Takeyoshi 8
42 Shigemi, Katsuma 8
42 Suzuki, Hiroshi 8
42 Takaiwa, Kaoru 8
42 Tashiro, Tadao 8
42 Terada, Shinobu 8
42 Tokuji, Yoshihisa 8
42 Tsuchiya, Takashi 8
42 Yamato, Mitsuo 8
42 Yanagiya, Kenji 8
42 Yano, Shigeru 8
42 Yoshihara, Hiroji 8
43 Fukuyama, Yonesuke 7
43 Gomi, Hiroshi 7
43 Nakano, Katsujiro 7
43 Sekiguchi, Hiroshi 7
44 Hayashi, Sakuji 6
44 Ikuno, Fumisuke 6
44 Kurotori, Shiro 6
44 Negishi, Nobuji 6
44 Noguchi, Yoshinori 6
44 Oshibuchi, Takashi 6
44 Sasaki, Yoshiichi 6
44 Shiga, Yoshio 6
44 Sumi, Tadao 6
44 Yonekawa, Tadayoshi 6
44 Yoshida, Yoshio 6
44 Yoshioka, Yoshitaro 6
45 Arita, Yoshisuke 5
45 Hayashi, Yoshishige 5
45 Inayama, Hideaki 5
45 Ishikawa, Seiji 5
45 Ishikawa, Tadashi 5
45 Kakimoto, Enji 5
45 Kawakita, Akira 5
45 Kobayashi, Teruhiko 5
45 Mitsuda, Masahiro 5
45 Morioka, Yutaka 5
45 Naka, Yoshimitsu 5
45 Nakano, Matsumi 5
45 Nishio, Hannoshin 5
45 Nishiwaki, Masaharu 5
45 Ogata, Naoyuki 5
45 Sato, Gonnoshin 5
45 Takanashi, Tatsuo 5
45 Takenaka, Yoshihiko 5
45 Tsujinoue, Toyomitsu 5
45 Yokoyama, Tamotsu 5

 

@2014-2016 Fighter-Aces.com | Developed by newmedia